Carinska Tarifa 2022

Špedicija v2011: kompletna izmena Carinske Tarife 2022 je dostupna za preuzimanje preko opcije za automatsko ažuriranje. Ove godine izmena je jako obimna, imamo 1340 novih tarifnih pozicija, 2134 izmenjenih i 695 obrisanih. Za lakšu korekciju deklaracije dostupan je čarobnjak za promenu TB na osnovu tabele korelacije 2021->2022. Puno zdravlja, sreće u uspeha u Novoj godini!

» Čitaj više


  • Daljinski pristup  • On-Line Aktivacija

  • HelpDesk