Software Design

Home-2-icon

Glasinačka 19/12
11050 BEOGRAD

Rejon: 004 PAK: 147402


Phone-icon

Telefon: 011/3047-042 (šest linija)

Fax: 011/347-5720


mail-icon

HelpDesk-pošalji tiket
podrska@softdesign.co.rs

 

Oficina-PDF-icon-full List za identifikaciju
PDV PIB APR

 

PIB: SR102601788, MBR: 17456326
Registarski broj: 0191745626, Šifra delatnosti: 6201 PEPDV: 130887780

Tekući računi:  205-40866-98 Komercijalna banka, 180-1041210004176-32 Alpha banka,
330-4003939-73 Credit Agricole banka, 295-1230411-20 Srpska banka

  • Daljinski pristup  • On-Line Aktivacija

  • HelpDesk