Slika

Program CARINSKO SKLADIŠTE v2012 namenjen je prevashodno da olakša poslove oko vođenja magacinske knjige.

Pomoæu ovog programa bićete u mogućnosti da:

Evidentirate ulaz u carinsko skladište
Evidentirate izlaz iz carinskog skladišta
Evidentirate otpis iz carinskog skladišta
Vodite internu evidenciju o uskladištenoj robi
Evidentirate zapisnik o razdvajanju robe
Evidentirate pozicije/podpozicije sa detaljnom evidencijom troškova i prihoda
Pregledate magacinsku knjigu (i šaljete je elektronski carini)
Imate u svakom trenutku informaciju koliko vam dugo roba leži u skladištu i alarm za sažete koje se približavaju roku 20 dana
Pregledate lager ukupno ili za određenog vlasnika.
Pregledate karticu za datog vlasnika robe
Pregledate statistiku rada CS za dati period
Postoji mogucnost vođenja lagera više carinskih skladišta u jednoj bazi

18.01.2013 – 2013.01 (izmena oko 6 MB)
————————————–
1.  Otpremnica – polje za unos MBR je prebaèeno u
režim rada u kome je lakši izbor duplih MBR

20.11.2012 – 2012.03 (izmena oko 6 MB)
————————————–
1.  Magacinska knjiga
dodato je dugme za uvid u analitiku MBR

02.11.2012 – 2012.02 (izmena oko 6,2 MB)
—————————————-
1.  Dodata je opcija za zbirno rasknjižavanje
i knjiženje otpremnica sa istim MBR

29.09.2012 – 2012.01 (izmena oko 1 MB)
—————————————–
1.  Ažurirana je zakonska regulativa

  • Daljinski pristup  • On-Line Aktivacija

  • HelpDesk