Slika

Program Špedicija v2011 namenjen je prevashodno špediterskim firmama i služi da olakša pripremu carinske dokumentacije i omogući jednostavnu elektronsku razmenu podataka sa Upravom Carina.

Program omogućava unos sledećih dokumenata:

JCI – redovan postupak
JCI – kućno carinjenje
Sažeta deklaracija
Deklaracija o carinskoj vrednosti robe
Spisak pošiljke
Prevod fakture
Nalog za prenos (za uplatu administrativnih taksi)
EUR1 (na engleskom)
EUR1 (CEFTA)
Sertifikat za Belorusiju
CIM – međunarodni
CIM – domaći
Dispozicija Luke Beograd
CMR
FORM-A
FORM-A za Švajcarsku
Dispozicije Aerodroma Beograd za uvoz i izvoz
Dispozicija RCS
Više od 80 formulara vezanih za carinski postupak
Program sadrži više od 1500 propisa iz ove oblasti
Ugrađena je kompletna Carinska tarifa

Omogućena je puna primena Elektronskog slanja dokumenata carini, uključujući i korišćenje digitalnog potpisa.
Program Špedicija v2011  je naslednik programa Špedicija v2003, koga već više od 15 godina koristi veliki broj špediterskih firmi.

11.03.2013 – 2013.16 (izmena oko 179 KB)
—————————————-
1.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC)

07.03.2013 – 2013.15 (izmena oko 3,23 MB)
—————————————–
1.  Carinska Tarifa 2013
(ažurirani su ex-brojevi sa 07.03.2013)
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC, zdravstveno-sanitarna kontrola od 07.03.2013)

04.03.2013 – 2013.14 (izmena oko 12,73 MB)
——————————————
1.  Carinska Tarifa 2013
(ažurirani su ex-brojevi sa 01.03.2013)
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC, fito-sanitarna kontrola-bezb.hrane)
3.  Napravljeno je nekoliko sitnijih poboljšanja:
- statistika po C1 i C4 – dodat je i podatak o dopunskoj
jedinici iz R41 JCI-a i moguænost izbora drugog postupka
- formulari – proširena je specifikacija na zahtevu za
vršenje kontrole bezbednosti hrane

25.02.2013 – 2013.13 (izmena oko 12,41 MB)
——————————————
1.  Formulari
dodat je obrazac ED-Prilog 3
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC, uredbe EZ, zdr.sanitarna kontrola)
3.  Ažurirana je Carinska tarifa
(ubaèena je šifra 306L1 i 306L3 u nekoliko TB)
3.  Napravljeno je nekoliko sitnijih poboljšanja:
- prevod fakture – za postupak C5 ne popunjava režim uvoza u JCI
- unos DCV – rubrika 10, dodato je F2-“ime i prezime operatera“

18.02.2013 – 2013.12 (izmena oko 11,9 MB)
—————————————–
1.  Prateæa dokumenta
dodat je obrazac AWB – Avionski tovarni list
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC)
3.  Napravljeno je nekoliko sitnijih poboljšanja:
- unos JCI – rubrika 33, dodata je moguænost da se sa F3
kopira namena uvoza na sva naimenovanja
- JM i režim uvoza se sada uvek unose velikim slovima
- prevod fakture – ako ima samo jedna faktura pri generisanju JCI
„F01″ se sada ubacuje samo na prvom naimenovanju JCI sa oznakom „S“

11.02.2013 – 2013.11 (izmena oko 16,8 MB)
—————————————–
1.  Carinska Tarifa 2013
(izmena fitosanitarne kontrole od 05.02.2013)
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC, uredbe EZ i Sl.Glasnik 13/2012)
3.  Ažuriran je šifarnik država i Pravilnik za popunjavanje JCI
4.  Prevod fakture
(kada ima više faktura u prevodu dodata je moguænost izbora
samo nekih faktura iz prevoda za koje æe se generisati JCI)
5.  Daljinska Podrška v2012
ažuriran je TeamViewer na verziju 8.0

04.02.2013 – 2013.10 (izmena oko 10,14 MB)
——————————————
1.  Carinska Tarifa 2013
(fitosanitarna kontrola od 05.02.2013)
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC)
3.  Napravljeno je nekoliko sitnijih poboljšanja
(JCI – poboljšan je unos R15, JCI – prosto kopiranje bez broja pozicije)

01.02.2013 – 2013.09 (izmena oko 3,08 MB)
—————————————–
1.  Ažurirana je Carinska Tarifa 2013
Ex brojevi i PDV 8% od 31.01.2013
2.  Ažurirana je zakonska regulativa
(raspisi UC i Uredbe EZ iz Sl.Glasnika 9/2013)

  • Daljinski pristup  • On-Line Aktivacija

  • HelpDesk