Instalacije programa


Špedicija v2011 FULL (521 MB) 18.07.2017
NCTS v2017 (62 MB) 11.09.2017
Fakture v2017 (38 MB) 18.07.2017
Carinsko Skladište v2017 (36 MB) 18.07.2017
Aktivno Oplemenjivanje v2017 (38 MB) 18.07.2017

 

ElevateDB SQL server i manager


ElevateDB SQL manager 2.20b1 (15,4 MB) 17.02.2016

 

.NET i J#


.NET Framework  3.5 Setup FULL (231 MB) 05.07.2012
Windows Installer v2 (2,5 MB) 15.05.2012
WIndows XP Service Pack 2 (266 MB) 02.07.2012
Microsoft Visual J# .NET RD package (samo za XP) (6,7 MB) 03.09.2006
Microsoft Visual J# 2.0 RD package (samo za Win7) (3,62 MB) 01.03.2010
.NET Framework  1.1 RD package (za staru špediciju) (23,1 MB) 03.09.2006
  • Daljinski pristup  • On-Line Aktivacija

  • HelpDesk